Ana içeriğe atla

Türkiye'nin İklim Politikalarında Aktör Haritası

Bu kaynak; projeler, yayınlar ve politikalara dair pozisyonların gelişimi ışığında, sürece etki eden küresel ve yerel gelişmeleri de göz önünde tutarak, kamu ve sivil kesimden bütün tarafları, bir arada ele almaktadır. Farklı kesimlerden aktörleri yatay bir düzlemde bir arada ele alan böyle bir haritanın önümüzdeki dönemde geliştirilebilecek bir müzakere zemini için başlangıç noktası olabileceği umulmaktadır. Bu raporda Türkiye’de iklim politikalarının ve iklim hareketinin gelişimi de ana hatlarıyla ortaya konmaktadır.
Yazar / Editör:
Ümit Şahin
Yayın Yılı:
2014
Yayım Dili:
Türkçe
Yayınlayan:
İstanbul Politikalar Merkezi
Share
Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Şubat 2024