Skip to main content

Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslar Projesi Sonuç Raporu

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslar Projesi Sonuç Raporu’nu yayınladı. Kasım 2012’de başlayıp bir yıl süren Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslar Projesi; LGBT, yabancı uyruklu ve yaşlı mahpusların durumlarını anlaşılır kılmak, sorunlarını tespit edebilmek ve bu sorunlara çözüm önerileri oluşturmayı amaçlıyor. 
Author / Editor:
Mustafa Eren
Publishing Date:
2013
Subject/Topic:
İnsan Hakları
Language:
Türkçe
Publisher:
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Share
12.01.2014

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslar Projesi Sonuç Raporu’nu yayınladı. 
Kasım 2012’de başlayıp bir yıl süren Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslar Projesi; LGBT, yabancı uyruklu ve yaşlı mahpusların durumlarını anlaşılır kılmak, sorunlarını tespit edebilmek ve bu sorunlara çözüm önerileri oluşturmayı amaçlıyor. 


Üç aşamalı olarak yürütülen proje kapsamında, ilk aşamada engelli, LGBT, yabancı uyruklu ve yaşlılar alanlarında çalışan sivil toplum örgütleriyle toplantılar düzenlenmiş daha sonra  sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımlarıyla İstanbul’daki üç hapishane ziyaret edilmiş son olarak da ziyaretlerden elde edilen bilgiler değerlendirilmiştir. 


Raporda,  Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün özel ihtiyaçları olan mahpuslara yönelik bir politikasının olmadığının altı çizilirken, Bakanlık ve Genel Müdürlük bünyesinde özel ihtiyaçları olan mahpuslara yönelik çalışma yürütecek personel istihdam edilmediği gibi hapishanelerde de özel ihtiyaçlara yönelik personel istihdam edilmemekte veya var olan bir personelin bu konuda uzmanlaşmasına yönelik bir çalışma içerisine girilmediği vurgulanıyor.

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Channel

On the STGM YouTube Channel, you can find various tutorials, presentations and current discussions on civil society. Check out our channel now and subscribe.

September 2022