Skip to main content

Katılımcı Demokrasi: STK’ları Güçlendirme Önerileri

Argüden Yönetişim Akademisi, sivil toplumun öneminin, yerel ve küresel anlamda giderek arttığı düşüncesiyle; içerisinde STÖ'leri güçlendirme önerilerinin yer aldığı bir çalışma yayınladı. 
Author / Editor:
Dr. Yılmaz Argüden, Fikret Toksöz, Fatma Öğücü Şen, Tuba Dokur
Publishing Date:
2016
Subject/Topic:
Sivil Toplum Örgütleri
Language:
Türkçe
Publisher:
Argüden Yönetişim Akademisi
Share

Argüden Yönetişim Akademisi, sivil toplumun öneminin, yerel ve küresel anlamda giderek arttığı düşüncesiyle; içerisinde STÖ'leri güçlendirme önerilerinin yer aldığı bir çalışma yayınladı. 

Sivil toplumun mevcut durumuna ilişkin istatistiki veriler, araştırma raporları ve ülkeler arası karşılaştırmalı analizler ülkemizde sivil toplumun gelişmesine ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ihtiyaca yönelik olarak çıkarılması planlanan, Sivil Toplum Çerçeve Kanun Tasarısını desteklemek amacıyla, Argüden Akademi'nin yönetişim uzmanı Fikret Toksöz ile yürüttüğü projeyi Friedrich Ebert Stiftung desteğiyle, TEPAV ve TESEV’in işbirliğiyle ortaya koydu.

Yayının, birinci bölümde geniş bir literatür taramasına dayanan mevcut durum analizi yer alırken; ikinci bölümdeyse sivil toplumun teşvikine yönelik olarak yapılan anket çalışmasının sonuçları ile dünyadaki çeşitli uygulamaların incelenmesiyle saptanan çerçeve kanun tasarısına yönelik politika önerilerini değerlendirilmiştir.

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Channel

On the STGM YouTube Channel, you can find various tutorials, presentations and current discussions on civil society. Check out our channel now and subscribe.

November 2023

30
31
1
2
3
4
5
 
 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3