Ana içeriğe atla
Image
fon kaynakları 2
Share

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)

Güncelleme Tarihi
IPA’nın temel amacı aday ülkenin AB’ye üye olma yolundaki ihtiyaç ve önceliklerine hizmet eden projelerin desteklenmesidir. Projeler aracılığıyla kullandırılan fonlar, AB müktesebatına uyumu ve bu uyum için gerekli idari kapasite oluşturulmasını hedefler. 
Konu:
Fon Veren:
Avrupa Birliği

Program Hakkında

Avrupa Birliği 1 Ocak 2007 itibariyle aday ülkelere sağladığı mali yardım mekanizmasında değişikliğe gitmiştir. Buna göre aday ve potansiyel aday ülkelere yapılan mali yardımlar, IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) adı altında birleştirilmiştir. 

IPA’nın temel amacı aday ülkenin AB’ye üye olma yolundaki ihtiyaç ve önceliklerine hizmet eden projelerin desteklenmesidir. Projeler aracılığıyla kullandırılan fonlar, AB müktesebatına uyumu ve bu uyum için gerekli idari kapasite oluşturulmasını hedefler.  Beş bileşen halinde yapılandırılan IPA, geçiş dönemi ve kurumsal yapılanma desteğinin yanı sıra çevre, ulaştırma, bölgesel rekabet, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma olarak belirlenen yeni alanlarda katılım öncesi mali destek de sağlamaktadır. Ayrıca aday ülkeler, katkı payları kısmen IPA altında finanse edilmekte olan Topluluk Programları’na katılmaya devam etmektedirler.

Başvuru Hakkında

Katılım Öncesi Mali Yardımlar kapsamında Sivil Toplum Örgütleri (ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, üniversiteler, dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler, sendikalar vb.) tarafından geliştirilen projeler, "Hibe Programı" adı verilen bir yöntem ile finanse edilmektedir. Hibe Programı, hâlihazırdaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki öncelikler çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu kuruluşları (Bakanlıklar, Müsteşarlıklar vb.) tarafından, geliştirilmiş projelerin içerisinde yer alan ve söz konusu proje alanındaki AB uyum çalışmalarına Sivil Toplum Örgütlerinin da katılmasını desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir uygulama yöntemidir. Türkiye’de halihazırda AB desteklerinin uygulanmasında “merkezi olmayan yapılanma” (de-centralised) yönetim sistemi uygulanmaktadır. Buna göre bazı AB programları, anlaşmalarla kararlaştırılan ve belirli standartları uygulayan Türkiye kurumlarınca yürütülür.  Bu bağlamda, AB desteklerinin şeffaf ve objektif uygulanmasını temin etmek üzere duyuru, başvuru ve değerlendirmenin koordinasyon görevi T.C. Hazine Müsteşarlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne (MFİB) verilmiştir. 

STÖ’lere yönelik birçok AB hibe programının proje başvuru süreci Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin teklif çağrısı duyurusu ile başlamakta ve yaklaşık 2–3 ay sürmektedir.  Aynı çağrılar Europeaid- AB Dış Yardımlar web sitesinin ilgili bölümlerinde de yayınlanmaktadır. Sivil Toplum Örgütleri, hibe programının konusuna bağlı olarak geliştirdikleri projeleri başvuru süresi içerisinde MFİB’ye sunmak zorundadırlar. 

Hibe Programları kapsamında her bir proje için sağlanan hibe desteğinin miktarı, Hibe Programı’nın bütçesine ve amacına göre değişebilmektedir. Hibe Programları için düzenli bir duyuru zamanı bulunmamaktadır, hibe programları AB ve Türkiye kurumları arasındaki müzakerelerle oluşturulan strateji ve eylem planları uyarınca, program sahibi kurum/kuruluşlarca olgunlaştırıldıktan sonra MFİB tarafından duyuru için hazır hale getirilmektedir. Dolayısıyla, proje geliştirmek isteyen Sivil Toplum Örgütlerinin belirli sıklıklarda (örneğin haftada bir kere) MFİB tarafından yapılan çağrıları web sayfası aracılığı ile takip etmesi gerekmektedir. Hibe Programlarına ilişkin duyurular aynı zamanda Avrupa Birliği Bakanlığı internet sayfasında da yer almaktadır. 

http://avrupa.info.tr/tr/ab-mali-destegi.html 

https://www.ab.gov.tr/5.html

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Haziran 2024