Ana içeriğe atla
Image
fon kaynakları 2
Share

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yardım

Güncelleme Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerel yönetimlerin, derneklerin ve vakıfların kültür, sanat ve turizmi geliştirmek ve tanıtmak için hazırladığı projelere destek vermektedir.
Konu:
Fon Veren:
Devlet Kurumları

Program Hakkında 

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerel yönetimlerin, derneklerin ve vakıfların kültür, sanat ve turizmi geliştirmek ve tanıtmak için hazırladığı projelere destek vermektedir. 2012’de yapılan bir değişiklik ile “Özel Tiyatrolar” bu yardımdan faydalanamamaktadır.

Öncelikli Alanlar

Kültür, sanat ve turizm değerlerini ve zenginliklerini yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinlikler.

Başvuru Hakkında

Bakanlıkça başvuruculara yardım yapılabilmesi için, Bakanlık bütçesinde bu amaçla ödenek ayrılmış olması, projenin kültürel, sanatsal ve turistik gelişmeye ve tanıtıma katkı sağlamaya yönelik olması, dernek veya vakfın asıl amacının kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olması, teşekkül ile Bakanlık arasında protokol yapılmış olması, dernek veya vakfın, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamu personelini desteklemek için kurulan derneklerden veya aynı amaçlarla Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan vakıflardan olmaması, teşekkülün Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış olması gerekir.

Başvuru, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Müdürlüğü’ne şu belgeler eklenerek yapılır: Başvuru sahiplerinin adını, talebin özetini ve yasal tebligat adresini belirten başvuru dilekçesi, başvuruda bulunan kurum dernek ise tüzüğünün, vakıf ise senedinin İl Müdürlüğü veya Noter tarafından onaylı örneği, projenin adını, amacını, etkinlik tarih ya da tarihlerini, tahmini maliyet tablosunu, etkinlik programını ve etkinlik bilgilerini içeren ayrıntılı rapor, proje etkinliğinde yer alacak yerli ve yabancı panelist, bilim insanı, sanatçı ve benzeri kişi ve toplulukların listesi, proje konusu faaliyet için mülki idare amirliğinden alınan izin belgesi, etkinlik tarihinin değişmesi halinde, etkinlik tarihinden önce yeni tarihli detaylı etkinlik programı ve mülki idare amirliğinden yeniden alınmış olan izin belgesi.

Sosyo-ekonomik açıdan diğerlerine göre daha az gelişmiş yörelerde uygulanacak projelere öncelik verilir. Teşekküller, sonuç raporlarını, projelerinin bitimini müteakip en geç 10 gün içerisinde İl Müdürlüklerine teslim etmek zorundadırlar.

Ayrıntılı Bilgi: https://aregem.ktb.gov.tr/TR-135389/mali-destekler.html

İletişim

Başvurunun yapılacağı ildeki İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri’nden bilgi alınabilir.

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Haziran 2024