Ana içeriğe atla
Image
stok
Share

STOK Çevrim içi Öğrenim Platformu

25.08.2020
STOK “madem ki değişim istiyoruz, daha güçlü olmalıyız” mottosuyla yola çıktı. Ülkemizi değiştirmek istiyoruz, hatta dünyayı değiştirmek istiyoruz; toplumu değiştirmek, ama  iklimi değiştirmemek istiyoruz; daha iyilik dolu bir evrende, daha fazla güzellik yaratarak, yönümüzü belirleyen kararlara daha fazla katılarak yaşamak istiyoruz. Bunun için ise örgütlü bir topluma, güçlü bir sivil topluma ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. 

STOK, kendisini bu ihtiyacın bir parçası olarak gören STGM’nin ürettiği bir yanıt. Güçlenmek için okumaya, öğrenmeye, düşünmeye, iletişim kurmaya, becerileri arttırmaya, davranışları değiştirmeye gerek olduğundan hareket eden bir yanıt. Tabi ki ihtiyaç duyduğumuz binlerce yanıttan biri. 

 

STOK Türkiye’de sivil toplum örgütleri için geliştirilmiş bir  çevrimiçi öğrenme platformu.  STOK’ta yer alan dersler kendi kendine öğrenme yöntemine dayalı.  Eğitimler sivil toplum örgütlerinin üyelerinin, çalışanlarının, gönüllülerinin, destekçilerinin, takipçilerinin, aktivistlerinin aslında tüm meraklıların kendilerini geliştirmeleri için bir tasarlandı.  

STOK’un içeriklerini STGM’nin sivil toplumda son yirmi yılda sizlerle birlikte  yürüttüğü çalışmalar sırasında elde ettiği deneyimlerine dayanarak tasarladık. Bu deneyimler onlarca konudaki 400’den fazla eğitim, 7500’den fazla örgütle buluşma, binlerce sorudan, cevaptan, tartışmadan, tanışıklıktan kaynaklanıyor.  

Bununla beraber,  STOK, bugünün ihtiyaçlarının ürünü. STOK’u tasarlayan ekibe de, içerikleri sağlayan uzmanlarımıza da rehberlik eden  temel soru bugün ve Türkiye’de değişim arayan bir bireyin, bir örgütün nelere ihtiyaç duyacağıydı.

Bu nedenle STOK’taki derslerde sivil toplumun ülkemizde ve dünyadaki tarihsel gelişiminden, örgütlenmenin temellerine, planlamadan uygulamaya, savunuculuktan aktif katılıma kadar birçok konuda hazırlanmış eğitim materyalleri yer alıyor. Her bir eğitim birbirini takip eden 4 bölümden oluşuyor. Size en uygun olduğunu düşündüğünüz konuyu seçip kolayca kayıt yapabiliyorsunuz. 

Kayıt yaptırdıktan sonra şimdilik üç grup eğitime ulaşabilirsiniz. Her grup eğitimi adeta küçük bir kurs gibi ele aldık. Her kursun altında 4 dersimiz, her dersin içinde de 4 ile 7 arasında konu anlatımımız var. Konuları videolar, metinler, ses dosyaları kullanarak anlatmaya çalıştık. Siz de konular arasında kimi küçük alıştırmalar yapmak istersiniz diye düşündük.  Tabi ki bilgisini derinleştirmek isteyen her katılımcı için kolayca erişilebilir başvuru kaynaklarını listeledik.  

STOK’daki eğitimlerde yer alan konuları biz bir akış içerisine yerleştirdik ama siz istediğiniz başlıktan başlayabilirsiniz elbette. Önemli olan bir başlığın içerisinde yer alan tüm konuları bitirmek. Her bitirdiğiniz dersin sonunda bir “Bitirme Rozeti” alacaksınız. 4 rozet topladığınızda bir kursu tamamlamış olacaksınız.

Topladığınız bu rozetler sayesinde adınıza düzenlenmiş bir “Katılım Belgesi” alacaksınız. Bu katılım belgeleri hem ilerleyen günlerde çevrimiçi olarak düzenleyeceğimiz canlı tartışma oturumlarına katılmanızı, hem de önümüzdeki yıl düzenleyeceğimiz yüz yüze eğitimlere başvuru yapmanızı sağlayacak. 

STOK’u oluşturan Çevrimiçi Öğrenme Deneyimi alanlarına bir göz atmak isterseniz, şimdilik ilk üçü yayında olan beş kursumuz şöyle: 

100- Herkese Lazım Dersler: Sivil toplum alanına bir giriş yapmak, alanımızdaki temel kavramları ve tartışmaları tanımak, bu alan içerisinde yaratmak istediğimiz değişimi tanımlayabileceğimiz yaklaşımları ve temel becerileri tanıtmayı  amaçladık.

200- Herkes Plan Sever: Etkin ve sürdürülebilir bir değişime doğru donanımlı bir şekilde ilerleyebilmeniz için tasarlama, planlama, strateji geliştirme ve yönetme konularında bilgi ve becerilerinizi geliştirmeyi amaçladık. 

300- Herkes Dijital Sever: Dijital dünya ile uyumlu bir şekilde kampanya, savunuculuk ve kaynak geliştirme faaliyetlerini dijital araçlar kullanarak yürütebilmeniz için temel kavramlar eşliğinde becerilerinizi geliştirmeyi amaçladık.

400- Büyüyen Örgütler: Kendinizi bir kaynağa dönüştürürken ihtiyaç duyacağınız değişim teorisi, kaynak geliştirme, insan kaynakları yönetimi ve teknoloji planlaması konularında temel bilgi ve yaklaşımları paylaşmayı amaçladık.

500- Savunucu Örgütler: Yaratmak istediğiniz değişime bir adım daha yaklaşmanız için değişik düzeylerde katılım ve savunuculuk becerilerinizi geliştirmeyi amaçladık. 

“Sivil Toplum Kapasite Güçlendirme  Merkezi” Projesi

STOK, Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Aracı (CSF) kapsamında desteklenen “Sivil Toplum Kapasite Güçlendirme  Merkezi” projesi içinde geliştirdi. Bu projeyi İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEID) ile birlikte yürütüyoruz.  

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı- IKGV: Vakıf 1988 yılında kurulmuştur ve kadınların, sığınmacıların, mültecilerin ve son zamanlarda insan ticareti mağdurlarının güçlendirilmesine yönelik programlar uygulamaktadır.

Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC): 1999 yılında Ankara'da kurulan ICC, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, operasyonel araştırma ve ulusal kapasite geliştirme konularında bir katalizör, öncü olma yetkisine sahiptir.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEID): CEID, Göstergeye Dayalı Cinsiyet Eşitliği İzlemeye odaklanan uzman bir kuruluştur. CEID, 14 temel alanda toplumsal cinsiyet izleme çerçeveleri üretmiştir.
 

Share
İlgili İçerikler