Ana içeriğe atla

Türkiye’de Örgütlenme Özgürlüğünün Genel Görünümü 2018 Raporu

Türkiye'de Örgütlenme Özgürlüğü'nün Genel Görünümü başlıklı rapor aynı zamanda Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve yürütücüsü olduğumuz Katılım Hakkı Projesi kapsamında Türkiye'de örgütlenme özgürlüğünü izlediğimiz çalışmanın ürünü.
Yazar / Editör:
Editör:
Dr. Tezcan Eralp Abay

Türkiye’de Örgütlenme Özgürlüğünün Genel Görünümü:
Dicle Çakmak

Ek-Derneklerin Üyelerini Raporlama Yükümlülüğü Getiren Değişikliklerin Ulusal ve Uluslararası Mevzuata göre Değerlendirilmesi:
Hakan Ataman,
Dr. Tezcan Eralp Abay

Proje Ekibi:
Dr. Tezcan Eralp Abay
Hakan Ataman
Dicle Çakmak
Hatice Kapusuz

Katkı Sağlayanlar:
Av. Özlem Şen Abay
Dr. Ulaş Karan

Tasarım:
Meltem Çolak
Yayın Tarihi:
Share
Güncelleme Tarihi

Örgütlenme özgürlüğü alanının genişletilmesine katkı sağlayacak önemli faktörlerden biri alana ilişkin hukuki ve idari çerçevenin ürettiği uygulamanın izlenmesi ve raporlaması olurken, Türkiye'de Örgütlenme Özgürlüğü'nün Genel Görünümü Raporu hem sivil toplum örgütlenmesinin güncel durumunu ve ana sorunların neler olduğunu anlamak hem de örgütlenme özgürlüğünün uygulamadaki görüntüsünü anlamak için hazırlandı. 

Üç bölümden oluşan raporun ilk bölümünde raporun çatısını oluşturan "AB Genişleme Ülkelerindeki Sivil Topluma Destek Rehberi" hakkında bilgi verilirken, ikinci bölümde Türkiye'deki örgütlenme özgürlüğünü düzenleyen mevzuata ilişkin değerlendirme yer alıyor. Bu bölümde yine sivil toplum örgütlerinde istihdam ve gönüllülükle ilgili mevzuatın niteliği, STÖ'lerin tabi olduğu mali kurallar ve raporlama yükümlülükleri, STÖ'lerin kaynak geliştirme araçları, STÖ'lere yönelik kamu fonları, sivil toplum örgütlerinin politik kara alma süreçlerine katılımı hakkında da bilgiler aktarılıyor. Son bölümde ise tavsiyeler yer alıyor. 

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Mayıs 2024

29
30
1
2
3
4
5
 
 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2