Skip to main content

The Network of Psychosocial Support in Civil Society Group Work Report

2022 yılında kurulan Sivil Toplumda Psikososyal Destek Ağı, grup çalışma raporunu yayınladı.
Author / Editor:
Moderators
Ela Serpil Evliyaoğlu
Rumeysa Bozdemir

Rapporteurs
Ela Serpil Evliyaoğlu
Fatma Seyhun Üstün
Zübeyr Ali Ünlüler
Zeynep Cesur

Report prepared by
Rumeysa Bozdemir

Contributors to the Preparation of the Report
Ela Serpil Evliyaoğlu
Fatma Seyhun Üstün
Zübeyr Ali Ünlüler
Publishing Date:
2022
Subject/Topic:
MHPSS
Language:
English
Publisher:
The Network of Psychosocial Support in Civil Society
Share
02.01.2023

Rapor, psikososyal destek alanında faaliyet gösteren psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve psikolojik danışmanların deneyimlerini paylaşması, karşılıklı öğrenme fırsatını yakalaması ve karşılaşılan güçlüklere çözüm önerileri sunulması amacıyla gerçekleşen 4 oturumluk çevrimiçi bir grup çalışmasının ürünü. 

Sivil Toplumda Psikososyal Destek Ağı Hakkında

Sivil Toplumda Psikososyal Destek Ağı 2022 yılında Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın desteğiyle psikolojik ve psikososyal destek sağlayan uzmanlar ve kurumlar ile destekten yararlanan danışanlar için sivil toplumda nitelikli psikolojik ve psikososyal destek sunulması amacıyla kurulmuştur. Ağın amacı sivil toplumda etik, sistemli ve bilgi alışverişine alan tanıyan bir ağ kurularak tüm tarafların güçlendirildiği ve haklarının korunduğu bir psikolojik ve
psikososyal destek sunumunun sağlanmasıdır.

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Channel

On the STGM YouTube Channel, you can find various tutorials, presentations and current discussions on civil society. Check out our channel now and subscribe.

March 2023