Ana içeriğe atla
Image
Ağlar platformlar
Share

Sivil Ağlar Platformlar Veri Tabanı

Sivil alanda, bağlantı kurma ve ilişki geliştirme faaliyetleri (networking) STÖ’lerin hem etkilerini artırmak hem de çalışmalarını yaygınlaştırmak için önemli bir başlık. Yeni işbirlikleri, tanışıklıklar ve ortaklıklar oluşturmak isteyen STÖ’ler çalışmalarına başlamadan önce Ağlar-Platformlar Veritabanı’nı inceleyebilirler.

STÖ’ler ağlar/platformlar içerisinde örgütlenerek ortak amaçlar etrafında birleşebilir, çalışma alanlarıyla ilgili belirli konularda diğer örgütlerle ortaklık kurabilir ve ortak çalışma yürütebilirler. Bu çalışmalar ve diğer sivil toplum örgütleri ile işbirlikleri örgütlerin çalışmalarını güçlendirir. Bununla birlikte STÖ’lerin başka sivil aktörlerle işbirliği geliştirmesi örgütleri hedeflerine yaklaştırabilir, etkisini arttırmaya ve kapasitelerini güçlendirmeye katkı sunabilir.

Yine zaman zaman fon veren kurumlar, işbirliğini teşvik etmek amacıyla bazı hibe programlarında başvuru uygunluk koşulları arasında “ortaklığa” “eş-başvurana” zorunlu bir kriter olarak yer vermektedir. 

Ağlar-Platformlar Veritabanı Nasıl Çalışır?

Sivil toplum örgütlerinin, benzer konularda örgütlenmiş olan sivil ağlardan haberdar olması için hazırlanan Ağlar-Platformlar Veritabanı’nda Türkiye, Avrupa ve dünyadan ağlar ve platformlar yedi tematik başlıkta derlendi.

İnsan, çocuk, çevre, gençlik, engelli hakları, toplumsal cinsiyet ve kültür/kültürel haklar-sanat olmak üzere listelenen ağ ve platformları STGM olarak belirli periyotlarda güncelliyoruz. Ancak en güncel bilgilere ağ/platformların kendi web sayfalarından ulaşılabileceğini hatırlatmak isteriz. 

STÖ’ler için bir arama motoru işlevi gören Ağlar-Platformlar Veritabanı’nda, bölgesel, ulusal, uluslararası ağ ve platformlarla ilgili kısa bilgi, öncelikli çalışma alanları, başvuru süreci hakkında önemli bilgiler, üyelik koşulları ve daha ayrıntılı bilgileri kapsayan internet siteleri ve iletişim adreslerini bulabilir; kurum bazında ya da çalışma alanı temelinde arama yapabilirsiniz. 

Ağlar-Platformlar Veritabanı Kimler İçin?

Ağlar-Platformlar Veritabanı'ndan sivil toplum içi işbirlikleri oluşturmak isteyen bütün sivil toplum aktörleri yararlanabilir.

Türkiye’de, Avrupa'da ya da küresel düzeyde belirli bir hak alanında çalışan ağ/platform/inisiyatif gibi yapıları tanımak ve bu yapılara üye olmak isteyen sivil aktörler için kullanışlı bir araç olan Ağlar-Platformlar Veritabanı düzenli olarak güncellenmektedir.

 

Ağ / Platform Konu Ülke Şehir
One World- Tek Bir Dünya İnsan Hakları
Rehabilitation International (RI) - Uluslararası Rehabilitasyon Engelli Hakları
South East European Youth Network (SEEYN) - Güneydoğu Avrupa Gençlik Ağı Gençlik
Terre Des Hommes The International Federation (TDH) - İnsanların Dünyası Uluslararası Federasyonu Çocuk Hakları
The Black Sea NGO Network (BSNN) - Karadeniz STÖ Ağı Çevre Hakları
The Child Rights Information Network (CRIN) - Çocuk Hakları Bilgi Ağı Çocuk Hakları
The Childwatch International Research Network (CWI) - Çocuk Hakları İzleme Komitesi Uluslararası Araştırma Ağı Çocuk Hakları
The Climate Alliance of European Cities - Avrupa Kentleri İklim İttifakı İklim Değişikliği Belçika
The Coalition for The International Criminal Court (CICC) - Uluslararası Ceza Mahkemeleri Koalisyonu İnsan Hakları
The Consortium For Street Children (CSC) - Sokak Çocukları Konsorsiyumu Çocuk, Çocuk Hakları
The Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN) - Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Ağı İnsan Hakları
The European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD) - Avrupa Engellilere Hizmet Sağlayıcılar Birliği Engelli Hakları
The European Children’s Network (EURONET) - Avrupalı Çocuklar Ağı Çocuk, Çocuk Hakları
The European Federation of National Organisations Working with The Homeless (FEANTSA) - Avrupa Evsizler İle Çalışan Ulusal Örgütler Federasyonu Diğer
The European Network Of Ombudspersons For Children (ENOC) - Avrupa Çocuklar İçin Ombudsmanlar Ağı Çocuk, Çocuk Hakları
The Global Movement for Children (GMC) - Çocuklar İçin Küresel Hareket Çocuk Hakları
The Global Youth Action Network (GYAN) - Küresel Gençlik Eylem Ağı Gençlik
The International Action Network on Small Arms (IANSA) - Hafif Silahlara İlişkin Uluslararası Eylem Ağı İnsan Hakları
The International Disability and Development Consortium (IDDC) - Uluslararası Engelliler ve Kalkınma Konsorsiyumu Engelli Hakları
The International Federation Of Human Rights (FIDH) - Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu İnsan Hakları Fransa