Ana içeriğe atla
Image
Kapasite Güçlendirme Desteği
Share

Sivil Toplumun Kapasite Güçlendirme Desteği: STÖ Kaynak Merkezi

Sivil toplum örgütlerinin ihtiyaç duyduğu tüm konularda sivil toplum örgütlerinin yanında olmak üzere kurgulanan STÖ Kaynak Merkezi Projesi, sivil toplum örgütlerinin güçlenmelerini sağlamak, etkilerini artırmak ve varoluşlarını desteklemek için başta örgütsel ve dijital kapasite geliştirme olmak üzere çeşitli başlıklarda çalışma yürütüyor.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve yürütücüsü olduğumuz STÖ Kaynak Merkezi, 2018 yılının Ocak ayında yola çıktı. 

STGM’nin on beş yılı aşkın deneyiminin ürünü olan STÖ Kaynak Merkezi, sivil toplum örgütlerinin yaşayabilecekleri olası problemleri çözmek için onlara ihtiyaç duydukları gücü veren, çözüm için bilgi ve beceri kazandıran bir kaynak tasarlandı. 

Üç Ayaklı Kapasite Güçlendirme

Örgütlerin kapasitelerini bütüncül bir yaklaşımla desteklemeyi hedefleyen STÖ Kaynak Merkezi’nde kapasite geliştirme çalışmaları çerçevesinde, örgütlerin verimliliği için kurumsal kapasite, etkinliği için tematik kapasite ve sürdürülebilirlikleri için finansal kapasite desteği sunuluyor.

STÖ Kaynak Merkezi’nde sivil toplum örgütlerinin verimlilik ve yeterliliklerini artırmayı hedefleyen faaliyetler aracılığıyla örgütlerin; yönetim mekanizmaları, izleme ve değerlendirme kapasiteleri, dijital yeterlilikleri, finansal yönetim becerilerini güçlendirmek ve STÖ’lerin var oldukları alandaki sosyal etkilerini artırmak için çalışmalar yürütülüyor.

Proje başvurusunda karşılaşılan teknik sorunlardan fon kaynaklarının yönetimine, savunuculuk ve görünürlük faaliyetlerinden ulusal ve uluslararası ağlarla ortaklık kurmaya kadar pek çok konuda örgütlerin uygulamada karşılaştıkları sorunlarda ise Destek Noktası örgütlerle birlikte çalışıyor.

Sivil Toplum Akademi İşbirliğine Destek

STÖ Kaynak Merkezi, örgütlerin politika yapım süreçlerine aktif katılımı, savunuculuk ve lobicilik faaliyetleri başta olmak üzere STÖ’lerin çalıştıkları alana ilişkin kapasitelerini artırmak amacıyla da çeşitli çalışmalar yürütüyor.  

Kamu-sivil toplum-akademi iş birliğini geliştirmek için Sivil Toplum Okulu (STOK) ve STÖ-Akademi İş Birliği Ayni Destek Programı'nı hayata geçiren STÖ Kaynak Merkezi, akademi ve sivil toplum alanını güçlendirmek, sivil toplum alanında çalışan akademisyenlerle STÖ’leri aktif biçimde ilişkilendirmek için de bir ağ çalışması yürütüyor.  

Teknik Destekle Daha Güçlü STÖ’ler

STÖ Kaynak Merkezi’nde sivil toplum örgütlerinin sürdürülebilirliklerine destek olmak ve kaynak geliştirme kapasitelerini geliştirmek hedefiyle de çalışma yürütülüyor.  

STÖ Kaynak Merkezi’nde Fon Kaynakları Veritabanı düzenli olarak güncellenmekte ve kaynak geliştirme çalışmaları kapsamında finansal sürdürülebilirlik için diyalog ve farkındalık geliştirmek amacıyla hibe veren kuruluşlarla da çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. 

Örgütlerin ihtiyaç duyduğu konularda onlara destek vermek amacıyla kurgulanan STÖ Kaynak Merkezi’nde özelleştirilmiş bir teknik destek başlığı olarak Örgütsel Koçluk Programı da yürütülüyor. 

Sivil toplum örgütlerinin kendi belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda özelleştirilmiş bir teknik destek olarak tasarlanan Örgütsel Koçluk Programı’nda belli sayıdaki yerel sivil toplum örgütüyle bire bir çalışma yürütülüyor. 

İlgili Eğitim