Ana içeriğe atla

Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Kamu Fonları: Standartlar ve İyi Örnekler Raporu

TÜSEV,  Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi  kapsamında "Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Kamu Fonları: Standartlar ve İyi Örnekler" raporunu yayımlandı.  
Yazar / Editör:
Vanja Skoric, Avrupa Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Hukuk Merkezi (ECNL) Program Direktörü
Yayın Yılı:
2020
Konu:
Kaynak Geliştirme
Yayım Dili:
Türkçe
Yayınlayan:
TÜSEV
Share

Avrupa Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Hukuk Merkezi (ECNL) Program Direktörü Vanja Skoric tarafından hazırlanan raporda, STK’lara yönelik kamu fonları kavramı, STK’ların vizyon ve misyonlarını yerine getirebilme kapasiteleri ve sür­dürülebilirliği de dahil olmak üzere sivil toplum gelişimini desteklemek amacıyla, kamu kurumları tarafından uygulamaya konulan çeşitli maddi veya ayni destek mekanizmalarına yer veriliyor.

Raporun ilk bölümünde, kamu fonlarının gerek politika gelişimi gerekse sivil toplum üzerindeki etkileri, mevcut kamu fonları modelleri ve bu alandaki iyi uygulama ilkelerine dair genel bir bakış sunularak, kamu fonlarının çeşitli türleri ile planlama ve program­lama süreçleri inceleniyor. Raporun bir sonraki bölümünde ise Hırvatistan, Almanya, Çekya, İrlanda ve Estonya’daki kamu fonu modelleri, fon dağıtımında kullanılabilecek potansiyel mekanizmaları temsil eden örnekler detaylı olarak analiz ediliyor. Son olarak raporda; kamu idaresi tarafından STK’lar için kamu fonları mekanizması oluşturulurken izlenecek yol haritası da paylaşılıyor.
Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Kasım 2023

30
31
1
2
3
4
5
 
 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3