Ana içeriğe atla
Image
fon kaynakları 2
Share

Fon Kaynakları Veritabanı

STGM, Türkiye'deki STÖ’lerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve kaynak geliştirmelerine destek olmak için sivil topluma yönelik fon imkanlarını düzenli olarak araştırıp, dünyadan ve Türkiye’den açık hibe çağrılarını haberleştirerek, fon kaynaklarına erişime yardımcı oluyoruz.

Fon Kaynakları Veritabanı Nelerden Oluşur?

Fon Kaynakları Veritabanında yer alan bilgiler, ulusal ve uluslararası mecralarda STÖ’lere fon sağlayan birçok kurum ve kuruluş incelenerek derlenmiştir. Fon Kaynakları Veritabanı, araştırma kapsamında bilgilerine ulaşılan, çalışmalarında coğrafi olarak Türkiye’yi içine alan kurum ve kuruluşları kapsamaktadır. Bunlar içinde vakıflar, bağımsız kuruluşlar, büyükelçilikler, kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör bulunmaktadır. 
Fon Kaynakları Veritabanında fon veren her kurum ve kuruluşla ilgili kısa bilgi, öncelikli çalışma alanları, başvuru süreci hakkında önemli bilgiler, talep edilen başvuru dokümanları ve daha ayrıntılı bilgileri içeren internet siteleri ve iletişim adreslerini bulabilir; kurum bazında ya da çalışma alanı temelinde arama yapabilirsiniz. 

Fon Kaynakları ve Kaynak Geliştirme Platformları

Fonlar ve kaynak geliştirme platformları, fon veren ya da kaynak geliştirmeye yönelik platform sağlayan kurum ve kuruluşların yaptıkları değişiklikler temelinde sıklıkla değişim göstermektedir. Bu değişimler, kurum ve kuruluşların kendi stratejik öncelikleri kapsamında fonun ya da platformun yapısında (öncelikli alanlar, fon miktarı, başvuru kriterleri gibi) olabileceği gibi, fon programının ve platformun tamamen kapanması ve/veya zaman zaman kapanan programın yerine bambaşka başlık ve içerikte programların açılması düzeyinde de olabilmektedir.

Bu duruma istinaden, STGM olarak belirli periyotlarda Fon Kaynakları Veritabanında güncelleme yapmaktayız. Ancak, söz konusu değişiklikler, bu güncelleme periyotları arasında gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle, en güncel bilgiye veritabanında yer alan fon kurum ve kuruluşlarının/platformların kendi web sayfalarından ulaşılabileceğini belirtmek isteriz. 

Fon Kaynağı Konu Fon Veren
Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi: Kadına Karşı Şiddete Son Vermek İçin BM Fonu Kadın Hakları Birleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu (UNDEF) Demokrasi Birleşmiş Milletler
Bolu Bağışçılar Vakfı Diğer Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
Büyük Değişiklikler İçin Küçük Hibe İklim Değişikliği Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
Charles Stewart Mott Vakfı Sivil Toplum Programı Demokrasi Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
Chrest Vakfı Toplumsal Cinsiyet Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
Christensen Vakfı Diğer Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
CIVICUS: Yurttaş Katılımı İçin Dünya İttifakı-Kriz Dönemleri Eylem Fonu Savunuculuk Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
Clinton Vakfı Dayanışma Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
Çocuk Emeğinin Sömürülmesine Karşı Uluslararası Girişim- Emily Sandall Anısına Küçük Hibe Programı Çocuk Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
Çocuklar İçin Küresel Fon Çocuk Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
Demokrasi İçin Ulusal Kazanım Fonu Demokrasi Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı (DİHAA)  Diğer Avrupa Birliği
Doğa İçin Whitley Fonu Çevre/Doğa Koruma Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
Dünya Bankası Diğer Uluslararası Kuruluşlar
FARE Spor Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
Feminist Review Fon Kadın Hakları Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
Fon Sağlama Ağı (The Funding Network) Diğer Alternatif Fon Kaynakları
FRIDA Genç Feminist Fonu Kadın Hakları Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
Friedrich Ebert Derneği Demokrasi Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar