Ana içeriğe atla

Sivil Toplumun Karar Verme Sürecine Katılımıyla İlgili İyi Uygulama İlkeleri-Gözden Geçirilmiş Versiyon

Avrupa Konseyi’nin STÖ’ler konusunda danışma organı olan Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı (Conference of International NGOs) tarafından Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde Kamu-STK ilişkilerinin geliştirilmesi için hazırladığı Sivil Toplumun Karar Verme Sürecine Katılımıyla İlgili İyi Uygulama İlkeleri (Code of Good Practice for Civil Participation) Belgesi  30 Ekim 2019 tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak resmi nitelik kazandı. Sivil Toplumun Karar Verme Süreçlerine Katılımıyla ilgili İyi Uygulama İlkeleri” Katılım Hakkı projemiz kapsamında Türkçeleştirdik.
Yazar / Editör:
STGM
Yayın Tarihi:
Share
Güncelleme Tarihi

Dokuz başlığın yer aldığı dökümanda, demokratik süreçteki tüm aktörlere STÖ’lerle resmi makamlar arasındaki somut pratik diyalog ve işbirliği deneyimlerine dayanan kavramlar yer alıyor. 

Dökümandaki başlıklar şöyle;

  1. Sivil Katılım için Genel Çerçeve
  2. Sivil Toplumun Değişkenleri
  3. Sivil Katılımın İlkeleri
  4. Sivil Katılımın Koşulları
  5. Katılım Nasıl Gerçekleşecek
  6. Katılımın Farklı Aşamaları
  7. Politik Karar Verme Süreçlerindeki Adımlar
  8. Sivil Katılım İçin Ortak İlgi Araçları ve Mekanizmalara Katılım
  9. Araç Seti
Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Haziran 2024