Ana içeriğe atla

Gençliğin Gücünü Harekete Geçirmek

Gençliğin Gücünü Harekete Geçirmek: Türkiye’de Eğitimde ve İstihdamda Olmayan Gençler (NEET) Üzerine Bir İnceleme & Gençlerin Aktif Katılımını Teşvik Eden Politika ve Sivil Toplum Modelleri başlıklı rapor, Türkiye'de Gençlerle Çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarında Savunuculuk Kapasitesinin Geliştirilmesi: STK’ların Araştırma Yolu ile Desteklenmesi Projesi kapsamında yayımlandı.
Yayın Yılı:
2020
Konu:
Gençlik
Yayım Dili:
Türkçe
Yayınlayan:
Kalkınma Analitiği Araştırma ve Eğitim Derneği (Development Analytics)
Hayal Ortakları Derneği (YGA)
Share

Rapor, Türkiye’de eğitimde, istihdamda veya yetiştirmede olmayan gençler üzerine analitik ve akademik araştırmalara katkı sağlama, mevcut STÖ'ler arasında gençlerin güçlendirilmesine yönelik modelleri araştırma ve politika yapıcılar için bu modelleri ön plana çıkarma amacını taşıyan ve Development Analytics ile YGA’nın (Young Guru Academy) ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında hazırlandı. 

Türkiye, demografik geçiş süreci yaşayan genç ve dinamik nüfusa sahip olmasına rağmen, ülkede en az her dört gençten (15-29 yaş) biri eğitimde, istihdamda veya yetiştirmede (NEET) yer alamıyor. Bununla birlikte Türkiye, diğer OECD üye devletleri arasında en yüksek NEET oranına sahip olmanın yanı sıra genç erkek ve kadınlar arasında kayda değer şekilde yüksek olan NEET oran farkına sahip ülke. 

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Temmuz 2024