Ana içeriğe atla
Image
Katılım haakı
Share

Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkının Daha Fazla Geliştirilmesi için STÖ’ler ve Sivil Ağların Kapasitesinin Geliştirilmesi

23.09.2020
Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (STÇM) ve Kapasite Geliştirme Derneği (KAGED) ortaklığıyla yürütülen “Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkının Daha Fazla Geliştirilmesi için STÖ’ler ve Sivil Ağların Kapasitesinin Geliştirilmesi” kısa adıyla “Katılım Hakkı Projesi” 2018’in Haziran ayında başladı.

Projede Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı sivil toplum alt sektörü Lider Kuruluş ve Nihai Faydalanıcı olurken, Sözleşme Makamı ise Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi.
Sivil toplum örgütlerinin politik karar alma süreçlerine katılımını sağlanmaya ve örgütlenme özgürlüğünün kullanılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen Katılım Hakkı Projesi’nde “Örgütlenme Özgürlüğü” ve “Katılım Hakkı” olmak üzere iki başlıkta çalışma yürütülüyor.

“Örgütlenme Özgürlüğü” başlığında STGM, örgütlenme özgürlüğünün etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla STÖ’lere yönelik kapasite geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesi, katılım alanında faaliyet gösteren STÖ’lerin örgütlenme özgürlüğü ve katılım hakkı faaliyetleri desteklemek üzere danışmanlık  desteği verilmesi ve kurumsal koçluk faaliyetleri kapsamında ise yerel STÖ’lere birebir kurumsal uzmanlık desteği verilmesi faaliyetlerini yürütüyor. 

STGM, “Katılım Hakkı” başlığında ise katılım hakkı konusunda bir araştırma yapacak, bilgi notları ve bir bilgilendirme broşürü hazırlayacak, katılım hakkı eğitim programı çerçevesinde katılım hakkı, araştırma-savunuculuk-katılım ve iletişim başlıklarında eğitim düzenleyecek, yurtdışında karar verme süreçlerine katılıma dair iyi örnekleri yerinde inceleyerek raporlayacak, altı ilde kamu ve STÖ’lerin katılım deneyim paylaşımlarının konuşulacağı yerel deneyim atölyeleri düzenleyecek ve projenin sonunda Ankara’da geniş katılımlı bir ulusal paylaşım atölyesi düzenleyecektir. 

Proje Kapsamında Yürütülecek Faaliyetler

Örgütlenme Özgürlüğü

 • Örgütlenme özgürlüğü eğitimleri (STGM): Örgütlenme özgürlüğünün etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla STÖ’lere yönelik kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenecek.
 • Örgütlenme özgürlüğü Katılım Hattı (STGM): Katılım alanında faaliyet gösteren STÖ’lerin örgütlenme özgürlüğü ve katılım hakkı faaliyetleri desteklenecek ve danışmanlık desteği verilecektir.
 • Kurumsal koçluk faaliyetleri (STGM): Proje kapsamında en az 4 yerel STÖ’ne birebir kurumsal uzmanlık desteği sunulacaktır.
 • Mentörlük Programı (STÇM): Mentörlük Programı STÇM tarafından yürütülecektir. Bir mentör geliştirme programı uygulanacak, mentörler STÖ’lere destek sunacaktır.
 • Sivil Ağların Desteklenmesi (KAGED): Sivil ağların desteklenmesi ile ilgili faaliyetler KAGED tarafından yürütülecektir. Bu kapsamda İnsan hakları Ortak Platformu, İnsan Hakları Eğitimi, Mülteci Hakları Koordinasyonu ve Cezasızlıkla Mücadelede Güçbirliği ağlarına destek sunulacaktır.
 • Örgütlenme Özgürlüğü ile ilgili Yasal Ortamın İzlenmesi (STGM): Örgütlenme özgürlüğünün izlenmesi amacıyla Kamu sektörüyle işbirliği halinde bir çalışma grubu oluşturularak, izleme göstergeleri oluşturulacak ve örgütlenme özgürlüğüne dair izleme ve raporlama yapılacaktır.
 • Sivil Toplum Örgütlerinin Kapasitesi/Sınırlılıkları Konusunda Araştırma (STGM): Sivil toplum örgütlerinin kapasitesi/sınırlılıkları hakkında nicel/nitel yöntemler kullanılarak derinlemesine bir araştırma yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Katılım Hakkı

 • Katılım Hakkı Araştırması (STGM): Katılım hakkı konusunda bir araştırma yapılacak, bilgi notları hazırlanacak ve bir bilgilendirme broşürü hazırlanacaktır.
 • Katılım Hakkı Eğitim Programı (STGM): Katılım hakkı eğitim programı şu 3 konu hakkında düzenlenecektir: Katılım Hakkı; Araştırma-Savunuculuk-Katılım; İletişim
 • Sivil Ağların Savunuculuk ve Diyalog Faaliyetlerinin Desteklenmesi (KAGED): Sivil ağların savunuculuk ve diyalog faaliyetlerinin desteklenmesi için faaliyetler yürütülecektir.
 • Yurtdışı Çalışma Ziyaretleri (STGM): Yurtdışında karar verme süreçlerine katılıma dair iyi örnekler yerinde incelenerek raporlanacaktır. Ziyaretler Kamu ve STÖ’lerin katılımıyla gerçekleştirilecektir.
 • Yerel Deneyim Paylaşım Atölyeleri (STGM): 6 ilde (Ankara, İstanbul, İzmir hariç) Kamu ve STÖ’lerin katılım deneyim paylaşımlarının konuşulacağı yerel deneyim atölyeleri düzenlenecektir.
 • Ulusal Deneyim Paylaşım Atölyesi (STGM): Projenin sonunda Ankara geniş katılımlı bir ulusal paylaşım atölyesi düzenlenecektir.

Detaylı Bilgi için: https://www.katilimhakki.org/

savunuculuk eğitimi
Katılım hakkı
savunuculuk eğitimi
Katılım hakkı
savunuculuk eğitimi
Katılım hakkı
savunuculuk eğitimi
Katılım hakkı
iletişim eğitimi
Katılım hakkı
iletişim eğitimi
Katılım hakkı
iletişim eğitimi
Katılım hakkı
iletişim eğitimi
Örgütlenme özgürlüğü
Katılım hakkı
iletişim eğitimi
Örgütlenme özgürlüğü
savunuculuk eğitimi
iletişim eğitimi
Örgütlenme özgürlüğü
savunuculuk eğitimi
katılım eğitimi
Örgütlenme özgürlüğü
savunuculuk eğitimi
Katılım hakkı
savunuculuk eğitimi
Katılım hakkı
savunuculuk eğitimi
Katılım hakkı
savunuculuk eğitimi
Katılım hakkı
iletişim eğitimi
Katılım hakkı
iletişim eğitimi
Katılım hakkı
iletişim eğitimi
Katılım hakkı
iletişim eğitimi
Örgütlenme özgürlüğü
Katılım hakkı
iletişim eğitimi
Örgütlenme özgürlüğü
savunuculuk eğitimi
iletişim eğitimi
Örgütlenme özgürlüğü
savunuculuk eğitimi
katılım eğitimi
Örgütlenme özgürlüğü
Image
sivil sesler

Sivil Sesler Festivaline Başvur

Türkiye’den ve dünyanın çeşitli yerlerinden hak temelli çalışan örgütleri, sivil aktivistleri ve gönüllüleri bir araya getiren Sivil Sesler Festivali’nin beşincisi bu yıl 30 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek.

Öne Çıkanlar
Tümünü Gör

Ağustos 2022