Skip to main content

Dernekler için Yasal Mevzuat Rehberi

TÜSEV, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırladığı Dernekler için Yasal Mevzuat Rehberi yayımladı.
Author / Editor:
Liana Varon, Nazlı Türker, Tevfik Başak Ersen, Zeynep Ekin Aklar
Publishing Date:
2020
Subject/Topic:
Sivil Toplum Örgütleri
Language:
Türkçe
Publisher:
TÜSEV
Share
03.04.2019

TÜSEV, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum için Elverişli Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırladığı Dernekler için Yasal Mevzuat Rehberi yayımladı.

Sivil toplumu ilgilendiren yasal mevzuat konusunda STÖ’lerin bilgi ve farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan Dernekler için Yasal Mevzuat Rehberi, farklı kanun ve yönetmelik maddeleriyle düzenlenen konuları tek bir kaynak altında derleyerek, uygulama ve yaptırımlar hakkında bilgi sunuyor.

Rehber, kuruluş ve işleyiş, üyelik, dernek organları, genel kurul toplantısı, faaliyetler, bağış ve yardım toplama, defter tutma esasları, beyannameler ve bildirimler, iç ve dış denetim, kamu yararı statüsü, şube ve temsilcilik, federasyon, konfederasyon ve platform ile sona erme ve tasfiye olmak üzere 12 bölümden oluşuyor.

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Channel

On the STGM YouTube Channel, you can find various tutorials, presentations and current discussions on civil society. Check out our channel now and subscribe.

July 2022