Ana içeriğe atla
Image
destek
Share

STÖ Destek Noktası

06.09.2021
STGM olarak, 15 yılı aşkın bir süredir STÖ’lerin günlük çalışmalarında karşılaştıkları çeşitli sorunlara çözüm önerileri sunuyor, sorularını yanıtlayarak, yardım taleplerine destek olup, danışmanlık sağlıyoruz. Bu desteklerimiz proje geliştirmeden proje başvurusu ve yürütme sürecinde karşılaşılan teknik sorunlara, STÖ’lere yönelik fonlardan mevzuata kadar pek çok başlığı kapsamaktadır.

Soru(nu)nuz için aşağıdaki bölümden ilgili başlıklara bakarak veya arama bölümünden anahtar kelime(ler) ile aratarak soru(nu)nuz ile ilgili STGM ve diğer ilgililer tarafından oluşturulmuş bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ulaştığınız bilgiler soru(nu)nuzun yanıtı için yeterli değilse veya daha fazla görüş ve öneri almak isterseniz STGM STÖ Destek Merkezine şu yollarla ulaşılabilirsiniz: 

  • [email protected] adresine e-posta göndererek veya
  • Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 13.30-17.30 arasında (0312) 442 42 62 numaralı telefonu arayıp, STÖ Destek Noktasını tuşlayarak, STÖ Destek Noktası uzmanlarına ulaşabilirsiniz

STÖ Destek Noktası uzmanları iletilen sorular üzerinde çalışır ve genel prensip olarak soruları 2 iş günü içerisinde yanıtlar. Sorunun daha geniş bir araştırma ve/veya danışma süreci gerektirdiği durumlarda ise STÖ Destek Noktası uzmanları ilkesel olarak 7 iş günü içerisinde sizlere geri dönüş yapar.

Ayrıca aşağıdaki kutucuklara tıklayarak STGM veri tabanlarına, STGM yayınlarına, E-kütüphanemize ve STGM tarafından hazırlanmış bilgi notlarına da ulaşabilirsiniz.

Share
Sıkça Sorulan Sorular

Uygulama süresi (implementation period), faydalanıcının tüm bileşenleri ve faaliyetleri uygulamak ve projenin ödemelerini yapmak zorunda olduğu bir zaman dilimidir. İcra süresi (execution period) ise, faydalanıcıların sözleşmedeki yasal yükümlülüğünün, Sözleşme Makamı (doğrudan yönetim usulüne göre AB Türkiye Delegasyonu) tarafından nihai tutarın kalanının ödenmesine kadar olan ve uygulama süresinin bitiminden itibaren (Genel Koşulların 12.5. maddesi uyarınca ertelenmesi durumu hariç) en uzun haliyle 18 aylık bir süre anlamında gelir.

Proje ile ilgili harcamalar uygulama süresi içinde yapılmalıdır. Yani, faydalanıcı, uygulamanın başlangıç tarihinden önce ve uygulamanın bitiş tarihinden sonra harcama yapmamalıdır.  Uygulamanın başlangıç ve bitiş tarihleri sözleşmenin özel şartlarının 2. maddesinde belirtilir.

Projenin uygulama döneminden sonra ortaya çıkabilecek harcama doğrulaması, denetim ve projenin nihai değerlendirmesi de dahil olmak üzere nihai raporlarla ilgili maliyetler için bir istisna yapılır. Bu maliyet (500 Avronun üzerindeki tutarlar) nihai mali raporda (Ek G/ Ek VI) yer alan "Nihai finansman kaynakları - Final sources of funding " belgesindeki "Bekleyen ödemeler listesinde - The list of pending payments " açık bir şekilde gösterilmelidir. Listede şu  ayrıntılar verilmelidir: Tedarikçinin adı, sözleşmenin amacı (nihai denetim, etki izleme,...), Avro olarak tutarı, vade tarihi, referans belgesi (fatura/sözleşme tarihi ve numarası), açıklama ve yorumlar (neden hala ödenmemiş?).

Daha fazla bilgi için Companion belgesine (Kılavuz) bakınız.

Genel Koşullar Madde 9.5'te belirtildiği üzere, adres, banka hesabı veya denetçi değişikliği durumunda, faydalanıcı Sözleşme Makamını (doğrudan yönetim usulüne göre AB Türkiye Delegasyonu) bilgilendirmelidir. Denetçi değişikliğiyle ilgili olarak, Sözleşme Makamının denetçinin bağımsızlığı veya mesleki standardını göz önünde bulundurularak yeni denetçiye itiraz etme hakkı vardır.

Companion belgesinde (Kılavuz) belirtildiği üzere, değişikliklere ilişkin bildirimler yazılı biçimde olmalıdır. Adres, banka hesabı veya denetçi değişikliğini resmileştirmek için Sözleşme Makamından gelecek bir onay mektubuna gerek yoktur. Ancak Sözleşme Makamı, Koordinatörün mektubunu almasından itibaren (mümkünse) 30 gün içinde bildireceği haklı nedenlerle Koordinatör tarafından yapılan seçime itiraz edebilir. 

Her tür değişiklik Sözleşme Makamı (doğrudan yönetim usulüne göre AB Türkiye Delegasyonu) ile yazışma yoluyla yapılmalıdır.  Sözleşme değişiklikleri, hibe kararının dayandığı  ilkeye veya başvuru sahiplerinin eşit muamele görmesi koşuluna aykırı olmamalıdır. Değişiklikler konusunda sözlü anlaşma, taraflar için yasal olarak bağlayıcı bir usul olarak kabul edilmez.  Değişiklik talebinden önce, bir zeyilname (addendum) düzenlemenin gerekli olup olmadığını belirlemek için Sözleşme Makamı (doğrudan yönetim usulüne göre AB Türkiye Delegasyonu) ile temasa geçmeniz tavsiye edilir.

Sözleşmenin Genel Koşullarında belirtildiği gibi, ekleri de dahil olmak üzere sözleşmeye ilişkin herhangi bir değişiklik talebi, ancak sözleşmenin uygulama süresi içinde yapılabilir. 

Daha fazla bilgi için Companion belgesine (Kılavuz) bakınız.

Sözleşmenin Genel Koşullarında belirtildiği gibi, faydalanıcı değişiklik talebini, değişiklik gerekliliğini tespit eder etmez ve tek taraflı değişikliklerde, talep edilecek değişikliğin uygulamaya geçirilmesinden önce, ilgili değişiklik talebini yazılı olarak sunmalıdır. Zeyilname (Addendum) düzenleyerek yapılacak değişiklikler için, faydalanıcı, değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihten 30 gün önce AB Türkiye Delegasyonuna yazılı bir şekilde resmi başvuru yapmalıdır. Sözleşmelerin uygulama süresinin bitiminden sonra değiştirilemeyeceği unutulmamalıdır.

Zeyilname yoluyla yapılan bir değişiklik talebi gerekçelendirilmeli ve AB Türkiye Delegasyonunun gerekli kararı alabilmesi için ilgili tüm bilgileri içermelidir.  Değişiklik talebi için gerekli bilgiler özellikle şunları kapsamalıdır;

  • Değişikliğin nedenleri ve gerekçeleri
  • Değişikliğin, projenin/eylemin uygulanması ve bütçesi üzerindeki etkisine ilişkin ayrıntılı bilgiler (örn. özellikle projenin/eylemin bütçesi ve faaliyetleri üzerindeki etkileri).

Zeyilname yoluyla talep için aşağıdaki belgelerin hazırlanması tavsiye edilir;

  • Önerilen değişiklik için gerekçeleri bildiren zeyilname talep mektubu. Mektubun imzalanıp mühürlenmiş olması tavsiye edilir,
  • Önerilen değişikliklerle ilgili modifikasyonların metin üzerinde ‘değişiklikleri izle’ komutu ile işlendiği Description of Action-DoA- (Proje Metni) dokümanı ve Mantıksal Çerçeve Matrisi (MÇM)
  • Önerilen değişikliklerin ‘değişiklikleri izle’ komutu ile işlendiği Kavram Notu –Concept Note- (sözleşmenin bir parçası olarak). Değişikliklerle ilgili bilgi içermese bile, yine de sunulması önerilir,
  • Önerilen değişiklikler doğrultusunda sözleşmenin/projenin revize edilmiş bütçesi,
  • "Diğer Finansman Kaynağı" (Other Source of Funding) belgesinin (sözleşmenin bir parçası olarak) de taleple birlikte sunulması tavsiye edilir.*

Yukarıda belirtilen belgelerin basılı ve elektronik sürümlerinin (elektronik sürülmler e-posta yoluyla) AB Türkiye Delegasyonuna gönderilmesi tavsiye edilir.** Sözleşmede zeyilname yoluyla yapılan değişikliğin, orjinal sözleşmeyi imzalayan aynı taraflarca, yani koordinatör örgüt ve Sözleşme Makamı tarafından imzalanması gerekmektedir. Zeyilname iki tarafın imzalamasından sonra yürürlüğe girer. Ayrıca, AB Türkiye Delegasyonunun daha fazla açıklama talep etmesi halinde, değişiklik talebiyle ilgili destekleyici ek belgeler de sunulur.

* Bu bilgi http://ec.europa.eu/europeaid/companion/document.do?nodeNumber=19.2.9 adresindeki Companion 10.0’da (Kılavuz 10.0) yer almamaktadır . Söz konusu belge talepleri, AB Türkiye Delegasyonu uygulamaları sırasında STGM tarafından  gözlemlenmiştir.

** Bu bilgi http://ec.europa.eu/europeaid/companion/document.do?nodeNumber=19.2.9 adresindeki Companion 10.0’da (Kılavuz 10.0) yer almamaktadır . Söz konusu belge talepleri, AB Türkiye Delegasyonu uygulamaları sırasında STGM tarafından  gözlemlenmiştir. 

Image
STGM Destekleri

STGM Destekleri

STÖ’lerin ve gönüllülerin hem gündelik hem de yapısal ihtiyaçları göz önünde bulundurarak yapılandırdığımız destekleri inceleyebilirsiniz.